Posted in Zalige

4 februari 1922 Zalige Marie-Eugène de l’Enfant Jésus

Henri Grialou werd geboren op 2 december 1894 in Aubin (Aveyron). Zijn vader stierf toen hij 10 jaar oud was en zijn moeder wijdde zich aan de opvoeding van haar vijf kinderen. Henri voelde zich aangetrokken tot het priesterschap, studeerde eerst het Klein Seminarie en vervolgens het Groot Seminarie van het bisdom Rodez. In 1913 werd hij opgeroepen…

Posted in Zalige

20 Maart 1872 Zalige Francisco Palau van Jezus Maria Jozef

Francisco Palau werd geboren in Aytona (Lérida) in Spanje op 29 december 1811, als 7de kind van 9 in een eenvoudig gelovig landbouwersgezin. De tijden waren woelig, gekenmerkt door chaos en hongersnoden als gevolg van oorlog en opstanden. Hij trad in het seminarie van Lérida in 1828 en werd in 1832 ongeschoeide karmeliet met de naam Francisco de Jesús Maria José. Hij werd priester gewijd in 1836. Door de wisselvallige en gevaarlijke politieke toestand van Spanje, gepaard met vervolging van gelovigen en sluiting van kloosters …

Posted in Zalige

17 april 1447 Zalige Baptista Spagnoli

(Mantua 17 april 1447 – 20 maart 1516)
Baptista werd geboren als eerste zoon van Peters Spagnoli, Spaanse edelman die leefde aan het hof van Mantua. Hij werd onderwezen in literatuur en filosofie door belangrijke humanisten uit die tijd, maar onder invloed van slechte vrienden ging hij het verkeerde pad op en werd door zijn vader uit huis gezet. Een mystieke roeping bracht hem in 1463 echter naar het hervormde Karmelklooster te Ferrara.

Posted in Zalige

18 april 1618 Zalige Maria van de Menswording

(1 februari 1566 – 18 april 1618) Zwaargewond na de val van een paard, zou ze voor de rest van haar leven invalide blijven. Dat belette haar echter niet om sociaal actief te blijven in de zorg voor armen en prostituees. Ondertussen wist Barbe te midden van haar huiselijke en sociale bezigheden in harde levensomstandigheden een intens mystiek leven te bereiken. Innerlijk bewogen door de geschriften en de geestelijke ingevingen van de Heilige Teresa, zette Barbe zich geheel in voor de vestiging van de eerste uit Spanje komende Ongeschoeide Karmelietessen in Frankrijk, waaronder Moeder Anna van Jezus en Moeder Anna van Sint-Batholomeus die door Teresa van Avila zelf onderricht waren.

Posted in Zalige

23 april 1910 Zalige Teresia-Maria van het Kruis

Teresia Adelaide Cesira Manetti wordt geboren op 2 maart 1846 in San Martino di Campi Bisenzio, nabij Firenze, in een arme familie. Reeds als jong kind houdt ze van bidden, weet ze zich bemind door Christus en voelt ze een sterke behoefte deze liefde te beantwoorden. Ze kent eveneens een grote devotie voor Maria. Tijdens haar adolescentie ondervindt ze dat het gebed even krachtig is als daden stellen. Daarom neemt ze regelmatig deel aan de eucharistische aanbidding. …

Posted in Zalige

29 mei Z. Elia di San Clemente 1901-1927

Ze schreef: “Alleen aan de voeten van mijn gekruisigde Heer keek ik Hem lang aan en in dit aankijken zag ik dat Hij heel mijn leven was“.

Vanaf het begin verliep haar kloosterleven over een moeilijke weg. Ze ervaarde een nacht van de geest, als een muur van brons, schreef ze, die alles verdoezelde waarin ik had geloofd. Maar net in deze schaduwen vond Elia de zekerheid dat God haar enige liefde was. Deze liefde viel samen met haar dagelijks leven.

Posted in Zalige

7 juni 1626 Zalige Anna van Sint-Bartholomeüs

… ‘op zekere dag verscheen Jezus me, nu vrij groot geworden, als van mijn leeftijd en uiterst schoon, zoals Hij mij in mijn kinderjaren in het veld of elders verscheen. Het leek wel of Hij met mij opgroeide. Ditmaal verscheen Hij dus zoals ik gezegd heb, en sprak: ‘Ik ben degene die je liefhebt en die je huwen moet’. En Hij verdween’. Zij nam een afwijzende houding aan tegenover alle huwelijkskandidaten. En toen Jezus weer bij haar kwam, stelde zij voor: “Laten wij weggaan, Heer, gans alleen”. Hij toonde haar in een droom het kleine St. Jozefklooster in Avila, waarvan zij niet wist dat het bestond.

Posted in Zalige

12 juni Z. Alfons-Maria van de Heilige Geest : Joseph Mazurek (1891-1944)

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de streek bezet door het Duitse leger. P. Alfons-Maria Mazurek liet zich niet intimideren door de nieuwe wetten van de bezetters. Ondanks de dreiging van vergelding bleef hij jonge aspirant-karmelieten vormen en onderdak verlenen aan Silezische vluchtelingen. Naar het einde van de oorlog toe kregen de karmelieten van Czerna meer en meer te lijden onder de toegenomen terreur en wraakacties van het bezettende leger.

Posted in Zalige

14 juni Z. Maria Candida dell’Eucaristia (1884-1949)

Bij haar zaligverklaring op 21 maart 2004, gevolg van een miraculeuze genezing op haar voorspraak in 2002, zei paus Johannes-Paulus II over Maria Candida dell’Eucaristia: “Zij was een authentieke mystica van de Eucharistie; ze maakte er het eenmakende centrum van haar ganse bestaan van volgens de karmelitaanse traditie en specifiek het voorbeeld volgend van H. Thérèse van Jezus en H. Johannes van het Kruis”.

Posted in Zalige

17 juli 1794 Zalige Teresia van Sint-Augustinus en haar medezusters, Martelaressen van Compiègne

De zestien Martelaressen van Compiègne zijn karmelietessen uit een klooster in Compiègne die op 17 juli 1794 in Parijs onder de guillotine zijn gebracht tijdens het Schrikbewind van de Franse Revolutie. De groep bestond uit 16 personen: 11 ongeschoeide karmelietessen, 3 lekenzusters en 2 aangesloten religieuzen. Zij waren tussen 26 en 78 jaar oud.

Posted in Zalige

24 juli 1936 Martelaressen van Guadalajara

Paus Johannes Paulus II verklaarde de drie karmelietessen van Guadalajara in Rome zalig op 29 maart 1987.
“Allen vergaven voor hun dood hun beulen met heel hun hart. Deze zaligen die zijn grootgebracht om de altaren te eren, waren niet betrokken bij politieke of ideologische strijd en wilden dat ook niet. (…) Ze leefden liefdevol en stierven vergevensgezind. Bewust van het sterven voor hun geloof, riepen velen onder hen “Lang leve Christus Koning! “.

Posted in Zalige

27 juli Zalige Titus Brandsma, Ocarm 1881-1942

Geboren als Anno Sjoerd Brandsma te Oegeklooster, 23 februari 1881 – Overleden te Dachau, 26 juli 1942.
“God is verborgen aanwezig, in iedere mens én in de gehele schepping. Ieder moment schept God alles dat is uit het niets tevoorschijn. Alles is in God en God is in alles. Daarom staat de mysticus niet los van het alledaagse leven, maar staat hij of zij er juist voluit in”.

Posted in Zalige

28 juli Zalige Johannes Soreth 1394-1471

‘Een spiegel van het kloosterlijk leven, een eer en glorie voor de Orde van de Carmel, een hervormer, zoals de toekomst er nog zelden een zien zal, een man, die zich in beschouwing en gebed geheel en al had gegeven aan God en aan het tot hoger bloei brengen van zijn Orde’.

Posted in Zalige

16 augustus Zalige Maria Sagrario de San Luis Gonzaga 1881-1936

Toen de politieke toestand in Spanje in 1931 verslechterde, vertrouwde ze haar medezusters toe dat ze wenste te sterven als martelaar. Op 1 juli 1936 werd Maria Sagrario opnieuw verkozen tot priorin. Twee weken later barstte de Spaanse burgeroorlog uit met zijn anti-klerikale uitwassen.
Op 10 mei 1998 verklaarde paus Johannes Paulus II Maria Sagrario de San Luis Gonzaga zalig, als martelaar van de Spaanse burgeroorlog.

Posted in Zalige

18 augustus Martelaren van de “Pontons” – 1794

“Deze mannen waren reeds geschrapt uit het boek van de Republiek, men zei me hen in alle stilte te doen sterven…”
1. Jean-Baptiste Duverneuil (“père Léonard”), geboren in 1737 te Limoges, priester en Ongeschoeid Karmeliet te Angoulême.
2. Jacques Gagnot (“père Hubert de Saint-Claude”), Ongeschoeid Karmeliet te Nancy, geboren te Frolais op 9 februari 1753.
3. Michel-Louis Brulard, Ongeschoeid Karmeliet te Charenton, geboren op 11 juni 1758 te Chartres.

Posted in Zalige

12 september Zalige Maria van Jezus (Lopez de Rivas) 1560-1640

Reeds tijdens haar leven werd Maria van Jezus beschouwd als een heilige. Nog voor 1580 schreef H. Teresia van Avila, die haar zeer waardeerde: “Maria van Jezus zal niet alleen een heilige worden, ze is er nu al een”. Zij deed ook beroep op haar hulp bij het schrijven van haar eigen manuscripten. Tijdgenoten prezen Maria’s openhartigheid en buitengewone eenvoud, en getuigden van grote genaden die ze ontving tijdens het contemplatieve gebed. Geschiedschrijvers uit die tijd omschreven haar tijdens haar leven reeds eveneens als een heilige religieuze wiens populariteit die van H. Teresia evenaarde.

Posted in Zalige

5 dec 1495 Zalige Bartholomeus Fanti

Bartholomeus Fanti (Mantua, geboortejaar onbekend – 5 december 1495), in 1452 tot priester gewijd in de Orde van de Karmel, bracht velen tot Gods Heilige Liefde en toewijding aan Maria. Gedurende 35 jaar was hij de spirituele vader en rector van de Broederschap van de Heilige Maagd Maria waarvoor hij de Regels en Statuten opstelde. Samen met  Joannes…

Posted in Zalige

16 december 1717 Zalige Maria van de Engelen

Maria Anna Fontanella werd op 7 januari 1661 geboren als jongste van de elf kinderen van graaf Jean Donat Fontanella di Baldissero en gravin Maria Tana di Santana. Langs moeders zijde was ze familie van St. Aloysius Gonzaga. Reeds als kind voelde ze een religieuze roeping. Op 14-jarige leeftijd, haar vader was toen al overleden, kon ze de tegenkanting van haar moeder overwinnen en trad ze toe tot de Ongeschoeide Karmelietessen van St. Christina in Turijn.