Posted in Retraite

“Langs de wegen van het klooster.” Leerschool in karmelitaanse spiritualiteit: Teresia van Jezus (Avila) 15-16 oktober 2019

Begeleider: P. Paul De Bois. Voorbeelden zijn belangrijk om ons op weg te zetten. Gedurende elk van deze tweedaagse vormingssessies laten we ons inspireren door grote figuren van de Karmel. Telkens staan ze garant voor een boeiende levenswandel. Ze geven ons bovendien inzicht in hun manier om met God verbonden te leven. Niet met grote en moeilijke uiteenzettingen, maar heel concreet via hun eigen levenservaring. Elk van deze heiligen zal je meenemen om je eigen verhaal met God verder te schrijven.

Posted in Retraite

Bidden met Teresia van Avila 16-20 september 2019

Begeleider : P. Carlos Noyen (Karmel Brugge)
Na 5 eeuwen blijft Teresia van Avila nog altijd een gezaghebbende figuur als het gaat over persoonlijk gebed. Vooral op het terrein van het mystiek gebed is ze een betrouwbare gids. Haar inzichten blijven actueel, haar taal nog toegankelijk.

Volledige stilte.
5 daagse van maandagvoormiddag tot vrijdagnamiddag

Posted in Retraite

Wilfried Stinissen : spirituele gids voor deze tijd. 6-8 september 2019

Begeleider : P. Paul De Bois.
Pater Wilfried Stinissen (1927-2013) was gedurende meer dan 40 jaar werkzaam in Zweden als lid van de karmelgemeenschap in Norraby. Hij droeg de karmelspiritualiteit uit in heel Scandinavië. Maar ook hier in Vlaanderen werd hij geen onbekende. Doorheen persoonlijke gesprekken of door het lezen van zijn vele boeken (vertaald in vele talen) kwamen vele mensen in contact met zijn spiritualiteit. Tijdens dit weekend kijken we naar de grote grondlijnen in de spirituele overtuiging van deze godszoeker. Ook vandaag hebben zijn inzichten nog niets aan kracht verloren.

Posted in Retraite

Langs de wegen van het klooster. Leerschool in de Karmelitaanse spiritualiteit. 5-6 juni 2019

Begeleider: P. Paul De Bois.
In een sfeer van rust en stilte laten we ons vormen door de belangrijke items uit het charisma van de Karmel. Wat kloosterlingen al eeuwenlang binnen het kader van een kloosterroeping beleven heeft nog niets aan actualiteit verloren. Nog steeds zijn stilte, lezing, eenzaamheid, rust en gebed waarden waarnaar vele mensen op zoek zijn. Samen willen we ons laten inspireren vanuit een karmelitaanse invalshoek. We doen dit via inleidingen, samen van gedachten wisselen en ook samen bidden en eucharistie vieren.

Posted in Retraite

Midweekdag: Jezus’ verrijzenis. 16 mei 2019

Begeleider : P. Carlos Noyen (Karmel Brugge)
In de paastijd horen of lezen we de verrijzenisverhalen of teksten over Jezus’ verrijzenis. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Is het een vorm van reïncarnatie of terugkeer naar de aarde? Hoe is het geloof in de verrijzenis ontstaan? Hoe vandaag die verhalen uitleggen? Paulus ziet het weer zo anders dan de evangelies.

Posted in Retraite

Hongeren en dorsten naar God. 6-10 mei 2019 

Begeleider : P. Roeland Van Meerssche
“Uw verlangen is uw gebed. Indien ge voortdurend verlangt, dan bidt ge ook voortdurend” (Sint-Augustinus). God zelf legt die dorst naar Hem in ons hart. In ieder mens leeft dat verlangen dat door niets tot rust kan gebracht worden dan door God zelf. Dat biddend liefdevol verlangen moet een levenshouding worden.

* Volledige stilte
* 5 daagse van maandagvoormiddag tot vrijdagnamiddag

Posted in Retraite

Driedaags Paastriduum 18-20 april 2019

Begeleider : P. Paul De Bois
Het Paastriduum is een van de meest intense liturgische periodes van het jaar. Elke dag van het Paastriduum krijg je een duiding van het feest: liturgisch, muzikaal en de betekenis ervan voor je eigen geloofsleven. Je kan het Paastriduum met de bezinningen meemaken als gast in het Rustpunt.

• Sfeer van stilte.
• 3 daagse. Onthaal op donderdag 18 april tussen 15u-16u. Einde zaterdag 20 april na de Paaswake.
• Kostprijs volpension incluis honorarium inleider: € 202,00
• Je kan de inleidende bezinning op de liturgie tijdens het Paastriduum telkens apart bijwonen: € 20 per inleiding. De inleiding is telkens om 17u. Aansluitend de viering in de kerk. (Behalve op Paaszaterdag is de Paaswake om 21u).

Posted in Retraite

Vriendschap met God is echt van deze tijd ! Hoe kan ze vruchtbaarder worden ? 1-5 april 2019

Begeleider : P. Piet Hoornaert
Je aarzelt. Er sluipt twijfel in je hart: “Ben ik wel goed bezig?” “Is mijn geloof nog wel van deze tijd?” En dan heradem je. Want je stelt gewoon dit vast: een vriendelijke en respectvolle God vraagt je om je hart te mogen bewonen. Dit is helemaal geen sprookje van Grimm of een verzinsel om je zoet te houden!

God liet zich duidelijk kennen en verlangt je te helpen om waardevol te leven als mens …

Posted in Retraite

Langs de wegen van het klooster. Leerschool in de Karmelitaanse spiritualiteit. Deel I 27–28 maart 2019

Begeleider: P. Paul De Bois.
In een sfeer van rust en stilte laten we ons vormen door de belangrijke items uit het charisma van de Karmel. Wat kloosterlingen al eeuwenlang binnen het kader van een kloosterroeping beleven heeft nog niets aan actualiteit verloren. Nog steeds zijn stilte, lezing, eenzaamheid, rust en gebed waarden waarnaar vele mensen op zoek zijn. Samen willen we ons laten inspireren vanuit een karmelitaanse invalshoek. We doen dit via inleidingen, samen van gedachten wisselen en ook samen bidden en eucharistie vieren.

Posted in Retraite

Langs de wegen van het klooster. Leerschool in de Karmelitaanse spiritualiteit. Deel I 27–28 februari 2019

Begeleider: P. Paul De Bois.
In een sfeer van rust en stilte laten we ons vormen door de belangrijke items uit het charisma van de Karmel. Wat kloosterlingen al eeuwenlang binnen het kader van een kloosterroeping beleven heeft nog niets aan actualiteit verloren. Nog steeds zijn stilte, lezing, eenzaamheid, rust en gebed waarden waarnaar vele mensen op zoek zijn. Samen willen we ons laten inspireren vanuit een karmelitaanse invalshoek. We doen dit via inleidingen, samen van gedachten wisselen en ook samen bidden en eucharistie vieren.

Posted in Retraite

Gelukkig zijn in je pastorale inzet 25–27 januari 2019

Begeleider: P. Paul De Bois

25 jaar pastorale inzet als pastoor en deken brachten me in contact met vele ‘pastors’ en andere geëngageerde mensen. In die 25 jaar veranderde het kerkelijke landschap sterk. Dit heeft een impact op de pastor en de pastoraal geëngageerde. Meer en meer voelen mensen het gewicht van de pastorale arbeid. Soms komt het gevoel naar boven “dit is niet vol te houden”. Tijdens dit weekend wil ik graag enkele tips meegeven vanuit de karmel spiritualiteit die je kunnen helpen om een gelukkige pastor en pastoraal geëngageerde te blijven.