Homilie Pater Lukas Martens 19 december 2021 : 4de zondag van de Advent C

In het evangelie van vandaag zien we hoe mensen zich vanuit het geloof intens met elkaar verbonden kunnen weten, waar zij iets van God mogen ervaren. We kennen het Latijnse refrein: ‘ubi caritas et vera, Deus ibi est. Waar liefde en waarheid heersen, daar is God.’ Misschien is dat ook het mooiste wat het geloof ons kan bieden

Homilie Pater Lukas Martens 17 oktober 2021 : 29ste zondag door het jaar B

We mogen vandaag stilstaan bij deze ene, wonderbare zin uit het evangelie waar Jezus zegt: ‘Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen’. Jezus kiest voor de weg van de dienstbaarheid. Hij is dienaar van de Heer en dienaar van de mensen. We kunnen ons de vraag stellen waarom Jezus kiest voor die weg.

Homilie Pater Paul De Bois 2-3 oktober 2021 : Thérèse van Lisieux

Thérèse van Lisieux … karmelietes in Frankrijk, einde 19e eeuw begin 20e. Je zou je kunnen afvragen wat deze kloostervrouw ons vandaag, in een ondertussen erg veranderde samenleving nog te zeggen heeft? … Ik hoop dat ze ook jou enthousiast kan maken om zelf het avontuur met God te wagen, ieder van ons op de eigen wijze.

Homilie Pater Lukas Martens 12 september 2021 : 24ste zondag door het jaar B

Iemand leren kennen gaat niet van vandaag op morgen. Meestal gaan we af op uiterlijkheden, op de sterke en zwakke kanten van iemand die meer in het oog springen. Maar wat iemand ten diepste bezielt, welke beproevingen iemand heeft meegemaakt, wat iemand met zich meedraagt aan verborgen pijn, blijft voor ons een geheim.

Homilie Pater Lukas Martens 22 augustus 2021 : 21ste zondag door het jaar B

In onze streken is er een tijd geweest waarin geloven in Jezus vrij normaal was. Maar vandaag is dat niet meer zo. Geloof is een zeer persoonlijke keuze geworden. En in feite is geloof dat altijd: we kiezen voor het geloof in een bepaalde God waarvan wij overtuigd zijn dat Hij helemaal recht doet aan ons menszijn.

Homilie Pater Lukas Martens 4 juli 2021 : 14de zondag door het jaar B

We kunnen ons enkele vragen stellen: waarom heeft het geloof in God het zo moeilijk in deze wereld? Waarom wordt de Joods Christelijke boodschap naar de marge van de samenleving verwezen? Waarom gaat de christelijke verkondiging zo tegenstroom? En verder: hoe doen wij het om als christen in de wereld te leven, zonder van de wereld te zijn?

Homilie Broeder Henrik-Maria Duenas 27 juni 2021 : 13de zondag door het jaar B

Vandaag zien wij dat Jezus twee wonderen doet: de eerste de genezing van de bloedvloeiingen van een vrouw; en de tweede het ten leven opwekken van een meisje. Twee gebeurtenissen die, op het eerste zicht, niet veel met elkaar te maken hebben behalve dat die twee gebeuren kort na elkaar. Maar er is toch iets diepers dat deze twee gebeurtenissen, deze twee mirakelen, verenigt.

Homilie Pater Piet Hoornaert 13 juni 2021 : 11de zondag door het jaar B

Als mens ben je méér dan je verstand en je gevoelens alleen. Het leven is veel méér dan wat exacte wetenschap je kan vertellen. De gave van het geloof in God ontvang je, als je je openstelt voor de waardevolle liefde die God voor jou en onze schepping heeft. Zijn goddelijk leven in jou komt op de eerste plaats.

Homilie Pater Lukas Martens 11 juni 2021 : Heilig Hart van Jezus

In Jezus zien wij de liefde van de Vader. Het is een vaderlijke, moederlijke liefde: Hij kreeg Israël lief, leerde hem lopen, vatte hem bij zijn armen, behoedde hem, mende hem met zachte leidsels en reikte hem zijn voedsel toe. Wat had God nog meer kunnen doen dat Hij niet gedaan heeft. Het zijn prachtige woorden uit het elfde hoofdstuk van de profeet Hosea …

Homilie Pater Paul De Bois 6 juni 2021 : 10de zondag door het jaar B

Doe je niet te veel, werk je niet te veel, eet je wel voldoende, slaap je wel goed? Het zijn vragen die we wel eens krijgen van bezorgde familie en vrienden. Is er zoiets van deze ongerustheid aanwezig wanneer de verwanten van Jezus naar hem toegaan? Is hij zich niet aan te verwaarlozen en zich aan het vergalopperen? Wat zegt Hij daar allemaal?

Homilie Pater Paul De Bois 3 juni 2021 : Sacramentsdag

We vieren vandaag dat Jezus zich in de gedaante van brood en wijn aan ons wil geven als teken van zijn blijvende aanwezigheid onder ons. Als teken ook van het nieuw Verbond tussen God en ons mensen. Want dat is Jezus: het teken dat God voor eeuwig met ons verbonden is.

Homilie Pater Piet Hoornaert 16 mei 2021
: 7de Paaszondag cyclus B

Tussen Hemelvaart en Pinksteren ligt een noveen. Het zijn vanouds dagen van gebed om een intense komst van de H. Geest met Pinksteren. Na Hemelvaart keerden de apostelen terug naar Jeruzalem en ze zochten de bovenzaal op, waarin ze het laatste avondmaal hadden gevierd. Eensgezind, als een kleine huisgemeenschap, bleven ze in het gebed bij elkaar. Maria, de moeder van Jezus, was er ook bij.

Homilie Pater Paul De Bois 13 mei 2021
: Hemelvaart van de Heer

In de Handelingen van de Apostelen horen we hoe de leerlingen altijd weer in het oude denkpatroon vallen: “Gaat Gij nu voor Israël het koninkrijk herstellen?” Maar de Verrezen Heer maakt zijn apostelen meteen duidelijk wat ze moeten doen: ‘zijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ Dat is hun opdracht.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven