Posted in Heilige

3 januari 1871 Heilige Cyriacus (Kuriakose) Elia Chavara

De heilige Cyriacus Elia Chavara, medestichter en eerste generale prior van de Congregatie van de Karmelieten van Maria Immaculata, werd geboren te Kainakary in Kerala (India) op 10 februari 1805, in een christelijke familie die behoorde tot de Nasrani, afstammelingen van de eerste christengemeenschap gesticht door de apostel Thomas in de eerste eeuw. Hij trad in het seminarie…

Posted in Heilige

6 (8) januari 1366 Heilige Petrus Thomas

H. Petrus Thomas, bisschop van onze orde
Salles, 1305 – Famagusta, 6 januari 1366
Gedachtenis op 8 januari

Petrus Thomas werd in het jaar 1305 geboren in Salles, een dorp nabij Sarlat in de Dordogne (Fr.), in een heel arm gezin; zijn vader was lijfeigene. Om de lasten van het gezin te verlichten, vertrok hij op jonge leeftijd …

Posted in Heilige

6 (9) januari 1374 Heilige Andreas Corsini

H. Andreas Corsini, bisschop van onze orde
Firenze, 30 november 1302 – Fiesole, 6 januari 1374
Gedachtenis op 9 januari

Andreas Corsini werd in het begin van de 14de eeuw geboren in Firenze. Als kind kreeg hij vanwege zijn wilde levensstijl de bijnaam “Wolf”. Aan de gebeden en tranen van zijn moeder echter dankte deze rijke Florentijn zijn bekering. Tijdens haar zwangerschap zou zij gedroomd hebben dat ze het leven schonk aan een wolf die een lam in karmelhabijt werd. En zo geschiedde.

Posted in Heilige

27 januari 1896 H Enrico de Osso y Cervello

Enrico de Osso y Cervello werd geboren op 16 oktober 1840 in Vinebre, Tarragona, Spanje. Hij was de jongste van drie kinderen en voelde zich reeds op jonge leeftijd geroepen tot het priesterschap.
Enrico was zeer toegewijd aan Teresa van Avila.
Zijn schrijven wou vooral vrouwen bereiken, aan wie onderwijs in die tijd veelal werd onthouden.

Posted in Heilige

1 april 1431 Heilige Nuno Álvares Pereira

Toen João I de troon besteeg, was Nuno, na de koning, de populairste en machtigste persoon in het rijk geworden.
In 1423 trok hij zich als monnik terug in het karmelietenklooster. Hij had wat resteerde van zijn fortuin weggeschonken, o.a. aan oorlogsveteranen. Nu wou hij de rest van zijn leven nederig doorbrengen in armoede, gebed en contemplatie, en werd portier in het klooster tot hij stierf op Pasen van het jaar 1431.

Posted in Heilige

16 mei 1265 Heilige Simon Stock

(Engeland 1165 (?) – Bordeaux 16 mei 1265) Simon, bijgenaamd “Stock” omdat hij gedurende vele jaren in een holle boomstam zou hebben geleefd, is een Engels kluizenaar uit de 13de eeuw. In die tijd verlieten de kluizenaars van Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel Palestina en vestigden zich in West-Europa onder de bescherming van de koning van…

Posted in Heilige

22 mei H. Joaquina de Vedrune de Mas 1783-1854

Joaquina vertrouwde steeds op de Voorzienigheid, het regelmatige gebed en op de gekruisigde Jezus. Op een natuurlijke en ontwapenend spontane manier verliet ze zich altijd op de liefdevolle omarming van God, waardoor ze onvoorziene en soms moeilijke omstandigheden steeds te boven kwam. Contemplatieve liefde hield haar steeds verbonden met God. Haar devies bij al haar bezigheden en werken was dan ook: “Actie door contemplatie”.

Posted in Heilige

25 mei 1607 H. Maria Magdalena de’ Pazzi

(Firenze, 2 april 1566 – aldaar, 25 mei 1607) Caterina de’ Pazzi werd geboren op 2 april 1566 als dochter van Camillo de’ Pazzi en Maria Buondelmonte, een aanzienlijke adellijke familie in Firenze. Toen ze negen was, leerde de huiskapelaan haar mediteren over de Passie van Jezus, volgens een toen net gepubliceerd boek; het zou een van de…

Posted in Heilige

11 dec 1974 H Maria Maravillas van Jezus

Maagd van onze Orde, gedachtenis op 11 december Geboren te Madrid op 4 november 1891, trad zij, aangetrokken door de spiritualiteit van Teresa van Avila en Johannes van het Kruis, in de Karmel van het Escorial op 12 oktober 1919. Reeds vijf jaar later stichtte zij de Karmel op de Engelenheuvel (El Cerro de los Angeles). Nadien stichtte…

Posted in Heilige

14 dec 1591 H Johannes van het Kruis

Ooit zei paus Johannes-Paulus II het volgende over Johannes van het Kruis: “Het is voor de ganse Kerk een grote vreugde, de rijke vruchten van heiligheid en wijsheid van deze grote zoon van de Kerk te zien. Ze komen tot ons langs het voorbeeld van zijn leven en van zijn geschriften”. Die geschriften zijn vandaag in heel veel talen…