Posted in Heilige

3 januari 1871 Heilige Cyriacus (Kuriakose) Elia Chavara

De heilige Cyriacus Elia Chavara, medestichter en eerste generale prior van de Congregatie van de Karmelieten van Maria Immaculata, werd geboren te Kainakary in Kerala (India) op 10 februari 1805, in een christelijke familie die behoorde tot de Nasrani, afstammelingen van de eerste christengemeenschap gesticht door de apostel Thomas in de eerste eeuw. Hij trad in het seminarie…

Posted in Heilige

6 (8) januari 1366 Heilige Petrus Thomas

H. Petrus Thomas, bisschop van onze orde
Salles, 1305 – Famagusta, 6 januari 1366
Gedachtenis op 8 januari

Petrus Thomas werd in het jaar 1305 geboren in Salles, een dorp nabij Sarlat in de Dordogne (Fr.), in een heel arm gezin; zijn vader was lijfeigene. Om de lasten van het gezin te verlichten, vertrok hij op jonge leeftijd …

Posted in Heilige

6 (9) januari 1374 Heilige Andreas Corsini

H. Andreas Corsini, bisschop van onze orde
Firenze, 30 november 1302 – Fiesole, 6 januari 1374
Gedachtenis op 9 januari

Andreas Corsini werd in het begin van de 14de eeuw geboren in Firenze. Als kind kreeg hij vanwege zijn wilde levensstijl de bijnaam “Wolf”. Aan de gebeden en tranen van zijn moeder echter dankte deze rijke Florentijn zijn bekering. Tijdens haar zwangerschap zou zij gedroomd hebben dat ze het leven schonk aan een wolf die een lam in karmelhabijt werd. En zo geschiedde.

Posted in Heilige

27 januari 1896 H Enrico de Osso y Cervello

Enrico de Osso y Cervello werd geboren op 16 oktober 1840 in Vinebre, Tarragona, Spanje. Hij was de jongste van drie kinderen en voelde zich reeds op jonge leeftijd geroepen tot het priesterschap.
Enrico was zeer toegewijd aan Teresa van Avila.
Zijn schrijven wou vooral vrouwen bereiken, aan wie onderwijs in die tijd veelal werd onthouden.

Posted in Heilige

1 april 1431 Heilige Nuno Álvares Pereira

Toen João I de troon besteeg, was Nuno, na de koning, de populairste en machtigste persoon in het rijk geworden.
In 1423 trok hij zich als monnik terug in het karmelietenklooster. Hij had wat resteerde van zijn fortuin weggeschonken, o.a. aan oorlogsveteranen. Nu wou hij de rest van zijn leven nederig doorbrengen in armoede, gebed en contemplatie, en werd portier in het klooster tot hij stierf op Pasen van het jaar 1431.

Posted in Heilige

16 mei 1265 Heilige Simon Stock

Simon, bijgenaamd “Stock” omdat hij gedurende vele jaren in een holle boomstam zou hebben geleefd, is een Engels kluizenaar uit de 13de eeuw. In die tijd verlieten de kluizenaars van Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel Palestina en vestigden zich in West-Europa.
Volgens de traditie zou Simon Stock op 16 juli 1251, na intense gebeden om bescherming van de Orde, een visioen van Maria gehad hebben. Zij overhandigde hem een bruin wollen scapulier met de belofte dat ieder die het zou dragen, zich volledig aan haar toewijdt en vertrouwt op haar bescherming, een bijzondere zegen zal ontvangen.

Posted in Heilige

22 mei H. Joaquina de Vedrune de Mas 1783-1854

Joaquina vertrouwde steeds op de Voorzienigheid, het regelmatige gebed en op de gekruisigde Jezus. Op een natuurlijke en ontwapenend spontane manier verliet ze zich altijd op de liefdevolle omarming van God, waardoor ze onvoorziene en soms moeilijke omstandigheden steeds te boven kwam. Contemplatieve liefde hield haar steeds verbonden met God. Haar devies bij al haar bezigheden en werken was dan ook: “Actie door contemplatie”.

Posted in Heilige

25 mei 1607 H. Maria Magdalena de’ Pazzi

Om haar te beschermen tegen mogelijk misleiding en om de mystieke openbaringen en extases te bewaren, vroeg haar biechtvader om haar ervaringen te dicteren aan haar medezusters.
De notities staan bekend als “I quaranti giorni“ (De Veertig Dagen). In de daarop volgende zes jaar werden drie boekdelen toegevoegd, met haar getuigenis over een vijf jaar durende beproeving die ze onderging, haar visie op de groei naar volmaaktheid van vrouwen in religieuze ordes en een verzameling brieven.

Posted in Heilige

12 juli HH. Louis en Zélie Martin

Louis Joseph Aloys Stanislas Martin (22 augustus 1823 – 29 juli 1894), uurwerkmaker,
en zijn echtgenote Azélie-Marie ( “Zélie”) Guérin (23 december 1831 – 8 augustus 1877), kantwerkster,
voelden beiden een roeping tot het religieuze leven voor ze in het huwelijk traden.
Hun vijf dochters, Marie, Pauline, Léonie, Céline en Thérèse kozen voor het kloosterleven.
Thérèse werd later heilig verklaard en bekend als Thérèse van Lisieux.

Posted in Heilige

13 juli 1900 H. Teresa de Jesús de Los Andes

“Het is onmogelijk je voor te stellen hoe gelukkig ik ben. Ik voel vrede, een zo intieme vreugde dat ik mezelf wijsmaak dat als mensen in de wereld dit geluk zouden zien, ze allemaal zouden lopen om zichzelf in kloosters op te sluiten” (Brief 133)
“Ik ben het gelukkigste schepsel, ik wens niets meer omdat mijn hele wezen verzadigd is door God die Liefde is” (Brief 110)
“Als ik liefheb, is het voor altijd. Een karmelietes vergeet nooit. Vanuit haar kleine cel vergezelt ze de zielen waar ze van hield in de wereld.”

Posted in Heilige

7 augustus 1307 Heilige Albertus van Trapani

H. Albertus was de eerste karmeliet wiens verering zich verspreidde in de Orde.
Hij wordt dan ook beschouwd als beschermheilige en vader van de Karmel, titel die hij deelt met een andere heilige van zijn tijd, H. Angelus van Jeruzalem.
Vele karmelieten en karmelietessen, waaronder H. Teresia van Avila en H. Maria Magdalena de Pazzi, hadden een grote verering voor H. Albertus van Trapani.

Posted in Heilige

9 augustus 1942 Heilige Teresia Benedicta van het Kruis : Edith Stein

Proberen de ontwikkeling die Edith Stein doormaakte in enkele zinnen samen te vatten is bijna niet mogelijk. Daarom gewoon enkele steekwoorden die dit proces kunnen omschrijven: jodin, atheïste, studente, rode kruis verpleegster, filosofe, bekeerlinge, lerares, wetenschapper, spreker over vrouwenkwesties, docente aan een hogeschool en tenslotte karmelietes. Het is, in enkele woorden, de levensweg van iemand die niet onverschillig bleef voor de problemen van haar tijd. Edith Stein stond open voor de eisen en noden van de maatschappij. Ze zocht naar wegen waarlangs de toekomst menselijker en zinvoller kon worden.

Posted in Heilige

25 augustus Heilige Mariam Baouardy 1846-1878

“De ganse wereld slaapt. God, zo vol goedheid, zo groot, zo waardig van alle lof, wie denkt aan Hem? Kijk, de natuur prijst Hem, de hemel, de sterren, de bomen, het gras, alles prijst Hem, maar de mens die kennis heeft van Zijn genaden, die Hem het meest zou moeten prijzen, slaapt. Laat ons gaan, laat ons gaan en het universum wakker schudden!”

Posted in Heilige

1 september H. Teresia Margareta Redi van het Heilig Hart van Jezus 1747-1770

Anna Maria werd geboren op 15 juli 1747 als tweede van de dertien kinderen in de nobele Toscaanse familie Redi. Het vrome kind hoorde niets liever dan verhalen over God. Je zou haar toen al een kleine contemplatieve kunnen noemen, want toen ze pas 6 jaar oud was, vroeg ze aan al wie kon antwoorden: “Zeg eens, wie is die God eigenlijk?” Terwijl ze verder een normaal, speels en ondeugend kind was, merkte ze toch op: “Terwijl we plezier hebben, denkt Jezus aan ons”!

Posted in Heilige

17 september Heilige Albertus van Jeruzalem 1149-1214

Gedurende de periode waarin hij patriarch was – van 1205 tot 1214 – verenigde hij de broeders kluizenaars van de Karmelberg tot één gemeenschap, door voor hen een regel te schrijven, die enkel een bevestiging was van hun levenswijze.
In deze Regel spelen stilte en eenzaamheid een prominente rol, hierin moet men luisteren naar Gods Woord en waken in gebed. De drie goddelijke deugden van geloof, hoop en liefde zijn de wapenrusting die de karmeliet moet aantrekken. Naast het stille gebed zijn armoede en handenarbeid volgens deze leefregel het belangrijkst.

Posted in Heilige

1 en 5 oktober: H. Thérèse van het Kind Jezus en het Heilig Aanschijn (Thérèse van Lisieux) 1873-1897

Op 29 april 1923 werd Thérèse van het Kind Jezus en het Heilig Aanschijn zalig verklaard. Haar heiligverklaring volgde op 17 mei 1925. In 1997 werd Thérèse, als derde vrouw in de geschiedenis, door paus Johannes Paulus II tot kerkleraar uitgeroepen. 

Zij wordt herdacht op 1 oktober, in het bisdom Gent – en in Karmel Gent – op 5 oktober.

Posted in Heilige

15 oktober H. Teresia van Ávila 1515-1582

Teresia van Avila voelde zich verwant met de Samaritaanse vrouw die de Bron vond in de ontmoeting met Jezus, haar kruik achterliet en haar dorpsgenoten vertelde wat er met haar gebeurd was. Net als de Samaritaanse vrouw wilde Teresia haar medezusters doen delen in haar ervaring, en hun de weg wijzen naar de Bron van Levend Water. Dit verhaal waarin actie en contemplatie bij elkaar kwamen, was voor haar de inspiratiebron waaraan haar hervormingsactiviteiten van de Karmel ontsprongen.

Posted in Heilige

8 november Heilige Elisabeth van de Drie-Eenheid 1880-1906

Elisabeth leeft “in Hem”. Altijd zoekt ze naar Gods aanwezigheid. Aan een vriendin omschrijft ze dit heel krachtig: “Wonen in Hem, dat is het leven van de Karmel”. Dit aanvoelen is de vrucht van haar levendige relatie met Christus.
“De karmelietes heeft dorst naar stilte om Hem te beluisteren, om steeds dieper door te dringen in zijn oneindige wezen. Ze is gelijk geworden aan Hem. Ze vindt Hem overal. Ze ziet Hem stralen door alles heen. Is dit niet de hemel op aarde?”

Posted in Heilige

11 dec 1974 H Maria Maravillas van Jezus

Geboren te Madrid op 4 november 1891, trad zij, aangetrokken door de spiritualiteit van Teresa van Avila en Johannes van het Kruis, in de Karmel van het Escorial op 12 oktober 1919. Reeds vijf jaar later stichtte zij de Karmel op de Engelenheuvel (El Cerro de los Angeles). Nadien stichtte zij nog negen andere kloostergemeenschappen in Spanje en een in India.
Nochtans stelde Maria-Maravillas contemplatief gebed en offer op de eerste plaats

Posted in Heilige

14 dec 1591 H Johannes van het Kruis

Ooit zei paus Johannes-Paulus II het volgende over Johannes van het Kruis: “Het is voor de ganse Kerk een grote vreugde, de rijke vruchten van heiligheid en wijsheid van deze grote zoon van de Kerk te zien. Ze komen tot ons langs het voorbeeld van zijn leven en van zijn geschriften”. Die geschriften zijn vandaag in heel veel talen…