Biddende moeders

(Aanbod door derden) 

Elke eerste en derde zaterdag van de maand

Biddende Moeders * Mother Prayers *  in de Karmel

 

” Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven”

Mat.11:28

 

We starten rond 15u00 u met een moment van ontmoeting
om 15u45 start het gebed in de binnenhuiskapel 
met om 16u15 uitstelling van het H.Sacrament tot 16u45.

Verantwoordelijke biddende moeders Burgstraat: Viviane Govaert 0497 04 61 56