Biddende moeders

(Aanbod door derden) 

Biddende Moeders * Mother Prayers *  in de Karmel

 

“Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt,
en Ik zal u rust geven”

Mat.11:28

We starten rond 15u00 u met een moment van ontmoeting
om 15u45 start het gebed in de binnenhuiskapel 
met om 16u15 uitstelling van het H.Sacrament tot 16u45.

Elke eerste en derde zaterdag van de maand

Verantwoordelijke biddende moeders Burgstraat: Viviane Govaert 0497 04 61 56