Posted in Post

Welkom

Welkom op de kloostersite van de Gentse Karmelieten.
Onze aanwezigheid wil van-God-sprekend zijn.
+

Latest Stories

Posted in Homilie

Homilie Pater Roeland 23 februari 2020 : 7de zondag door het jaar A

Er wordt op onze dagen veel gesproken over medemenselijkheid en liefde. Maar als we zelf worden geraakt grijpen we vlug terug naar de oude stelregel uit de Joodse wet: oog om oog, tand om tand. Wat jij mij hebt aangedaan, ik doe jou hetzelfde. Maar toch sprak de Heer al andere taal in het Oude Testament hoorden we in de eerste lezing: “Wees heilig, want Ik de Heer uw God ben heilig. Wees niet haatdragend tegen uw broeder”. Het gehele volk, en dus ook wij , broeders en zusters, worden opgeroepen om heilig te zijn, om de eenvoudige reden dat God heilig is.

Posted in Karmel

Video : vier interviews over de zending van karmelieten en karmelietessen in de wereld van vandaag

Broeder Henrik-Maria interviewt twee karmelieten en twee karmelietessen over hun zending in de wereld van vandaag. F. Daniel Chowning (Carmelite, English speaking Definitor), en in het Nederlands : Zr. Marie Thérèse (Karmel Moerzeke), Zr. Myriam (Karmel Blankenberge) en P. Pol (Karmel Berchem). 
+ CHARISMATISCHE VERKLARING OVER DE TERESIAANSE KARMEL VANDAAG. VANDAAG ONGESCHOEIDE KARMELIETEN ZIJN.

Posted in Karmel

Gebed bij de generale pastorale visitatie : Februari 2020

Deze maand bezoekt pater Daniel Chowning, raadslid van onze generale overste en verantwoordelijk voor onze regio, alle kloosters in Vlaanderen en Zweden om met elke medebroeder een gesprek te hebben en een evaluatie met bijzondere aandachtspunten op te stellen.
Pater provinciaal Paul De Bois schreef voor die gelegenheid dit gebed dat jullie samen met ons mogen meebidden:

Posted in Post

Karmelitaanse gebedsavond donderdag 5 maart 2020

Gebedsuur in de binnenhuiskapel met o.m. rozenkrans en eucharistische aanbidding, begeleid door een karmelitaans thema.
Elke 1ste donderdag van de maand van 19u00  tot 20u15.
U, Heer, willen wij aanbidden, want U bent alle liefde waardig, Lam op de troon, nederig zachtmoedig, stil, zwijgend aanwezig, maar in volheid van Liefde werkzaam vanuit Uw Goddelijke Hart, Uw Goddelijke Wil, verlangend dorstend naar het hart van Uw mensen, onophoudend, eeuwig, alles herstellend en reddend.

Posted in Karmel

Nieuw in 2020 : Gebedsschool : Leren innerlijk bidden in de traditie van de Karmelorde. Dinsdag 17 maart

Een nieuw aanbod van januari tot juni 2020, begeleid door Broeder Henrik-Maria.
Deze gebedsschool is vooral bedoeld voor mensen tussen 18 en 40 jaar.

 Zes keer een maandelijkse bijeenkomst, op een dinsdagavond van 19u tot 21 à 21u30.
Derde bijeenkomst op dinsdag 17 maart: De Inwonende Drie-eenheid:
Leven in Gods tegenwoordigheid met Elisabeth van de Drie-eenheid.

Posted in Post

Boekhandel Carmelitana zoekt vrijwilliger

-We zijn op zoek naar een vrijwilliger voor de boekenwinkel.
-Wanneer: 1 of 2 zaterdagen in de maand van 10u00 – 12u00 en 13u00 – 18u00
-Basiskennis computer is meegenomen.
-Indien u zich kandidaat wilt stellen kunt u gewoon langskomen, bellen 09 225 48 36 of mailen boekhandel@carmelitana.be
OOK HET KLOOSTER ZOEKT NOG VRIJWILLIGERS …

Posted in Post

Holy Hour : elke woensdagavond

Eucharistische aanbidding met biechtgelegenheid in de kerk van 20u00 tot 21u00.
Deze sfeervolle en diepgaande avonden gaan door op initiatief van studenten uit het Gentse.
De uitstelling van het Heilige Sacrament wordt begeleid met stilte, gebed en enkele liederen die muzikaal worden ondersteund.

Posted in Gebed

Gebedsavond 6 februari 2020 : teksten van Frère Laurent, Thérèse van Lisieux, Titus Brandsma

“Wij kunnen de gevaren en de hinderlagen waar het leven van vervuld is niet vermijden zonder een voortdurende daadwerkelijke hulp van God. Laten wij Hem die dan ook voortdurend vragen. Hoe zouden wij die kunnen vragen zonder bij Hem te zijn? Hoe kunnen wij bij Hem zijn als wij niet vaak aan Hem denken? Hoe zullen wij vaak aan Hem denken dan enkel door daar een heilige gewoonte van te maken?”
(Een brieffragment van fr. Laurent die ons leert leven in Gods tegenwoordigheid.)

Secured By miniOrange