Posted in Post

Welkom

Welkom op de website van de Gentse Karmelieten. Gods zegen.

Latest Stories

Posted in Post

Vieringen 18-24 mei 2019

VIJFDE PAASZONDAG
Hand 14, 21 27 ‘Aansporing in het geloof te volharden’
Ps 145 (144)
Apok 21, 1-5a ‘Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen’
Joh 13, 31-33a.34-35 ‘Een nieuw gebod geef Ik u’

Posted in Homilie

Homilie Pater Lukas 19 mei 2019 : Vijfde Paaszondag C

Iets nieuw is altijd mooi, vol glans. Een nieuwe wagen, een nieuw bruidskleed, een nieuw huis, een nieuwe lente. Dit beeld gebruikt Johannes in het boek van de Openbaring om onze hoop te richten op wat zal komen, ook al is er momenteel zoveel kommer en kwelling. Johannes zag dat de eerste hemel en de eerste aarde verdwenen waren. Dat mogen we ons eens proberen voorstellen: alles waarmee wij hier zo vertrouwd zijn, allemaal weg. Met de vraag: wat schiet er nog over? Jezus zegt: hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen niet voorbijgaan. Paulus zegt ergens: alles gaat voorbij, alleen de liefde blijft.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 22 mei 2019

Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb Ik u liefgehad. Blijf in Mijn liefde. Het is uw verlangen dat wij altijd in uw liefde blijven. U kennen, Jezus, is de voornaamste opdracht van ons leven. Leer ons uw liefde erkennen en aanvaarden.
Comme le Père M’a aimé, Je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. C’est ton désir que nous demeurons en ton amour. Te connaître, Jésus, est le travail le plus important de notre vie.
As the Father has loved Me, so I have loved you. Abide in My love. Thank You for your desire: that we remain united with You. To know You, Jesus, is the most important work in our lives.

Posted in Retraite

Langs de wegen van het klooster. Leerschool in de Karmelitaanse spiritualiteit. 5-6 juni 2019

Begeleider: P. Paul De Bois.
In een sfeer van rust en stilte laten we ons vormen door de belangrijke items uit het charisma van de Karmel. Wat kloosterlingen al eeuwenlang binnen het kader van een kloosterroeping beleven heeft nog niets aan actualiteit verloren. Nog steeds zijn stilte, lezing, eenzaamheid, rust en gebed waarden waarnaar vele mensen op zoek zijn. Samen willen we ons laten inspireren vanuit een karmelitaanse invalshoek. We doen dit via inleidingen, samen van gedachten wisselen en ook samen bidden en eucharistie vieren.

Posted in Post

Karmelitaanse gebedsavond 6 juni 2019

Gebedsuur in de binnenhuiskapel met o.m. rozenkrans en eucharistische aanbidding, begeleid door een karmelitaans thema.
Elke 1ste donderdag van de maand van 19u00  tot 20u15.
U, Heer, willen wij aanbidden, want U bent alle liefde waardig, Lam op de troon, nederig zachtmoedig, stil, zwijgend aanwezig, maar in volheid van Liefde werkzaam vanuit Uw Goddelijke Hart, Uw Goddelijke Wil, verlangend dorstend naar het hart van Uw mensen, onophoudend, eeuwig, alles herstellend en reddend.

Posted in Post

Holy Hour

Elke woensdagavond Holy Hour.  
Eucharistische aanbidding met biechtgelegenheid in de kerk van 20u00 tot 21u00.
Deze sfeervolle en diepgaande avonden gaan door op initiatief van studenten uit het Gentse.
De uitstelling van het Heilige Sacrament wordt begeleid met stilte, gebed en enkele liederen die muzikaal worden ondersteund.

Posted in Post

Roepingenweekend meeleefdagen 27-29 september 2019

Voor jonge mannen van 17-39 jaar met interesse in het religieuze leven als kloosterling
10 t/m 12 mei 2019 en 27 t/m 29 september 2019
Voor meer informatie en inschrijving: Karmelietenklooster
Ezelstraat 28 8000 Brugge +32/50.443.880 info@sarephta.be
De Karmel is… God ontvangen, God doorgeven

Posted in Gebed

Gebedsavond 2 mei 2019 : teksten van Johannes van het Kruis en Zr. Elisabeth

Dat wij zoeken naar God betekent dat wij al iets van Hem hebben mogen ervaren, zoals Johannes van het Kruis schrijft: Met de druppel die wij van God in dit leven konden proeven, moeten wij onze dorst naar Hem levend houden. Tijd voor gebed kan een manier zijn om deze dorst naar God levend te houden, want die dorst wordt gemakkelijk verdrongen door het verlangen naar andere dingen. We mogen tot God leren roepen: “Waar houdt Gij U verborgen, Beminde? Ik liep en riep U na en U waart spoorloos.” Zo klaagt Juan en hij leert ons hoe ons bidden moet voortspruiten uit een hart dat echt liefheeft: …