Posted in Post

Welkom

Welkom op de website van de Gentse Karmelieten. Gods zegen.

Latest Stories

Posted in Tijd

Pinksteren

Kom, zuidenwind, hernieuwd de liefde wekken.
En adem door mijn bloementuin,
Dat geur eraan ontstrome, 
En de Beminde weide onder de bloemen.

Posted in Post

Vieringen 15-21 juni 2019

Zondag 16-06-2019 : Hoogfeest van de HEILIGE DRIE-EENHEID
Spr 8, 22-31 De Heer schiep mij vóór al het bestaande
Ps 8
Rom 5, 1-5 Gods liefde is in ons hart uitgestort
Joh 16, 12-15 Al wat de Vader heeft, is het mijne

Posted in Homilie

Homilie Pater Roeland 16 juni 2019 : Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid

Jezus voelde zich altijd gedragen door de zachte tederheid van zijn Vader en de stuwende kracht van de H. Geest. En in alles wat Hij zei en deed, werd die unieke liefdes-verbondenheid zichtbaar.
En dat, broeders en zusters, geldt niet alleen voor Jezus, maar ook voor ieder van ons. Indien we stil kunnen worden en naar onszelf luisteren, zullen we na een tijdje bemerken dat er ook binnen in ons, juist zoals bij Jezus, iets bezig is. Dat er een leven beweegt, omdat wij, zoals Jezus ons zegt, ooit gedoopt werden in de Vader, de Zoon en de H. Geest. Dat wil zeggen, dat we bij het begin van ons leven ondergedompeld werden in de liefde van de Drie-eenheid.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 19 juni 2019

De Eucharistie is Uw Lichaam voor ons gegeven. Geen andere kracht ter wereld kan zo goed onze harten omvormen. Door de kracht van Uw Lichaam en Uw Bloed zal alles weer worden opgebouwd.
L’Eucharistie est Ton Corps qui se donne. Il n’y a rien de plus puissant au monde pour transformer nos cœurs. Par la puissance de Ton Corps et de Ton Sang tout va être reconstruit.
The holy Eucharist is Your Body given to us. There is no other force in this world so powerful to transform our hearts. By the power of Your Body and Your Blood everything will be restored.

Posted in Post

Sacramentsdag donderdag 20 juni 2019 : Eucharistische Aanbidding

Eucharistische Aanbidding van 17u00 tot 18u00 in de kerk.
Aansluitend Eucharistieviering om 18u15.
U, Heer, willen wij aanbidden, want U bent alle liefde waardig, Lam op de troon, nederig zachtmoedig, stil, zwijgend aanwezig, maar in volheid van Liefde werkzaam vanuit Uw Goddelijke Hart, Uw Goddelijke Wil, verlangend dorstend naar het hart van Uw mensen, onophoudend, eeuwig, alles herstellend en reddend.

Posted in Post

Carmelitana’s nieuwe webshop!

Carmelitana heeft een spiksplinternieuwe webshop!
Vanaf heden vind je er niet alleen boeken en dvd’s maar ook abdijproducten, wenskaarten, geschenken en religiosa. In een volgende stadium worden er ook cd’s aan toegevoegd. Mettertijd komt de volledige fysieke winkel online!
Ga zeker eens een kijkje nemen!
www.carmelitana.be

Posted in Post

Karmelitaanse gebedsavond 4 juli 2019

Gebedsuur in de binnenhuiskapel met o.m. rozenkrans en eucharistische aanbidding, begeleid door een karmelitaans thema.
Elke 1ste donderdag van de maand van 19u00  tot 20u15.
U, Heer, willen wij aanbidden, want U bent alle liefde waardig, Lam op de troon, nederig zachtmoedig, stil, zwijgend aanwezig, maar in volheid van Liefde werkzaam vanuit Uw Goddelijke Hart, Uw Goddelijke Wil, verlangend dorstend naar het hart van Uw mensen, onophoudend, eeuwig, alles herstellend en reddend.

Posted in Post

Holy Hour

Elke woensdagavond Holy Hour.  
Eucharistische aanbidding met biechtgelegenheid in de kerk van 20u00 tot 21u00.
Deze sfeervolle en diepgaande avonden gaan door op initiatief van studenten uit het Gentse.
De uitstelling van het Heilige Sacrament wordt begeleid met stilte, gebed en enkele liederen die muzikaal worden ondersteund.

Posted in Post

Roepingenweekend meeleefdagen 27-29 september 2019

Voor jonge mannen van 17-39 jaar met interesse in het religieuze leven als kloosterling
10 t/m 12 mei 2019 en 27 t/m 29 september 2019
Voor meer informatie en inschrijving: Karmelietenklooster
Ezelstraat 28 8000 Brugge +32/50.443.880 info@sarephta.be
De Karmel is… God ontvangen, God doorgeven

Posted in Gebed

Gebedsavond 6 juni 2019 : teksten van Mariam Bawardy, Maria Magdalena de’ Pazzi, Thérèse van Lisieux

Toen heb ik de heilige Geest aangeroepen: “U bent het die ons Jezus doet kennen. De leerlingen bleven zo lang bij Hem en toch begrepen ze Hem niet. Maar één druppel van U deed hun alles begrijpen. Help mij Hem ook te begrijpen! Kom, mijn trooster, kom, mijn vreugde, kom, mijn vrede, mijn kracht, mijn licht. Kom en verlicht mij opdat ik de bron zou vinden waaraan ik mijn dorst kan lessen. Eén druppel van U is voldoende om mij Jezus te tonen zoals Hij is. …”