Posted in Post

Welkom

Welkom op de website van de Gentse Karmelieten. Gods zegen.

Latest Stories

Posted in Homilie

Homilie Pater Paul 20 april 2019 : Paaswake

Broeders en zusters, De paaswake is zo rijk aan symbolen en verhalen dat er niet meer zoveel moet aan toegevoegd. Over verrijzenis spreken is ook niet zo gemakkelijk. En toch: de verrijzenis is een van die grote geheimen die wij mogen doorgeven en die ons overstijgen. We hoeven niet alles te begrijpen, wel moeten we kunnen doorgeven wat ons petje te boven gaat, wat verder reikt dan ons gezond verstand ”. Pasen is de dag waarop de zware steen weggerold is. Het is een dag waar de kerk heel blij is en ze dit graag uitbazuint. Dit mag, want de feestvreugde is groot.

Posted in Homilie

Homilie Pater Paul 21 april 2019 : Paaszondag

Broeders en zusters, Vandaag moeten we het doen met een verhaal. Het gaat over een ervaring op het kerkhof. Maria Magdalena bezoekt Jezus’ graf. Wat zij daar meegemaakt heeft, hebben we zojuist gehoord. Johannes vertelt het in zijn taal, in de woorden die hem ter beschikking staan en ik hoop dat de heftigheid van het verhaal nog steeds aan komt. Een vrouw rouwt om de dood, maar haar lieve dode vindt ze niet. Jezus is niet in het graf. Zijn wezen, dat in God zijn oorsprong vond, is niet in het stof van de aarde ondergegaan. Ze begrijpt dat echter nog niet. Ze ervaart het met vrees, maar er ontwaakt hoop in haar hart.

Posted in Post

Erfgoeddag zondag 28 april 2019

OUDE AMBACHTEN TUSSEN DE MUREN VAN HET KLOOSTER De Vlaamse erfgoeddag-2019 gaat door onder het thema ”Hoe maakt U het ..”  waarbij oude en nieuwe  ambachten in beeld worden gebracht.
 In de RONDLEIDING maak je kennis met de eeuwenoude kunst in het gebouw. Speciaal voor Erfgoeddag worden drie ambachten gedemonstreerd.
Verschillende  borduursters aan het “Tapijt van Assenede” tonen, bordurend op  hun borduurtafels, de ganse dag hoe geborduurde wandtapijten tot stand komen.
WELKOM van 11u00 tot 16u30

Posted in Post

Karmelitaanse gebedsavond 2 mei 2019

Gebedsuur in de binnenhuiskapel met o.m. rozenkrans en eucharistische aanbidding, begeleid door een karmelitaans thema.
Elke 1ste donderdag van de maand van 19u00  tot 20u15.
U, Heer, willen wij aanbidden, want U bent alle liefde waardig, Lam op de troon, nederig zachtmoedig, stil, zwijgend aanwezig, maar in volheid van Liefde werkzaam vanuit Uw Goddelijke Hart, Uw Goddelijke Wil, verlangend dorstend naar het hart van Uw mensen, onophoudend, eeuwig, alles herstellend en reddend.

Posted in Retraite

Hongeren en dorsten naar God. 6-10 mei 2019 

Begeleider : P. Roeland Van Meerssche
“Uw verlangen is uw gebed. Indien ge voortdurend verlangt, dan bidt ge ook voortdurend” (Sint-Augustinus). God zelf legt die dorst naar Hem in ons hart. In ieder mens leeft dat verlangen dat door niets tot rust kan gebracht worden dan door God zelf. Dat biddend liefdevol verlangen moet een levenshouding worden.

* Volledige stilte
* 5 daagse van maandagvoormiddag tot vrijdagnamiddag

Posted in Retraite

Jezus’ verrijzenis. 16 mei 2019

Begeleider : P. Carlos Noyen (Karmel Brugge)
In de paastijd horen of lezen we de verrijzenisverhalen of teksten over Jezus’ verrijzenis. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Is het een vorm van reïncarnatie of terugkeer naar de aarde? Hoe is het geloof in de verrijzenis ontstaan? Hoe vandaag die verhalen uitleggen? Paulus ziet het weer zo anders dan de evangelies.

Posted in Post

Holy Hour

Elke woensdagavond Holy Hour.  
Eucharistische aanbidding met biechtgelegenheid in de kerk van 20u00 tot 21u00.
Deze sfeervolle en diepgaande avonden gaan door op initiatief van studenten uit het Gentse.
De uitstelling van het Heilige Sacrament wordt begeleid met stilte, gebed en enkele liederen die muzikaal worden ondersteund.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 24 april 2019

Na uw kruisdood leek alles voorbij, totdat de engel sprak: wees niet bevreesd, ik weet dat je Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is niet hier, Hij is verrezen. Uzelf kwam de vrouwen tegemoet.
Après ta mort tout semblait fini. Jusqu’à l’annonce de l’ange: soyez sans crainte! Je sais que vous cherchez Jésus, le Crucifié. Il n’est pas ici, car Il est ressuscité. Tu vins à la rencontre des femmes.
After Your dead on the cross, everything seemed over. Then came the message of the angel: Do not be afraid! I know that you are looking for Jesus who was crucified. He is not here; for He has been raised. You met the women.

Posted in Gebed

Gebedsavond 4 april 2019 : teksten van Mariam Bawardy en Zr Elisabeth

De ziel van de nederige mens wordt licht; zij leeft in de waarheid; zij reikt tot bij God, en God vernedert zich tot bij haar kleinheid. De nederigheid baant haar een weg om tot bij de andere deugden te geraken. Ik zag dat ik in alles nog hoogmoedig was; ik heb Jezus gebeden om mij de nederigheid te geven en ik heb het besluit genomen deze deugd bij alle gelegenheden in praktijk te brengen. Ach! hoezeer verlang ik naar de nederigheid, het voor weinig aanzien worden door anderen!