Posted in Post

Welkom

Welkom op de website van de Gentse Karmelieten. Gods zegen.

Latest Stories

Posted in Tijd

Een overweging bij het begin van de veertigdagentijd 2019 – P Provinciaal

Aswoensdag 2019
Goede medebroeders en medezusters,
De eerste voorzichtige lentedagen hebben we reeds mogen beleven. De eerste prille tekenen van ‘nieuw leven’. Nieuw leven in de natuur, maar ook bij ons mensen. Die eerste zonnestralen op je gezicht voelen … het doet zo’n deugd. Zeker wanneer zich boven onze samenleving soms toch ook donkere wolken aftekenen. (…)
Aswoensdag 2019 … een keerpunt ? Het begin van een avontuur. Een avontuur dat we samen aandurven en waarbij we elkaar tot steun en bemoediging willen zijn?
(Lees verder…)

Posted in Tijd

Beschouwing voor de veertigdagentijd 2019 – P Prior

Vasten en boeten zijn twee woorden die klassiek bij de veertigdagentijd horen.
Vasten is een Middelnederlands woord voor vastmaken, vasthouden. …
Boeten betekent: herstellen, o.a. boeten van visnetten: vissers herstellen de gescheurde netten door de losgekomen draden weer aan elkaar te knopen. …
Door vasten en boeten kunnen we nieuw leven laten binnenstromen in ons wezen tot vreugde van onszelf en van de anderen. (Lees verder…)

Posted in Post

Vieringen 23-29 maart 2019

DERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
Ex 3, 1-8a.13-15 Hij die is, zendt mij tot u
Ps 103 (102)
1 Kor 10, 1-6.10-12 Zij dronken uit de geestelijke rots
Lc 13, 1-9 Geduld met de onvruchtbare vijgenboom

Posted in Homilie

Homilie Mgr Luc Van Looy 19 maart 2019 Hoogfeest St Jozef

De man met de gouden handen, met het gouden hart.
Op de grens van het oude en nieuwe testament staat deze volksfiguur, die in het dorp klaar stond voor iedereen die een handje nodig had, niet direct een timmerman, maar een klusjesman, iedereen kon beroep doen op hem. Iedereen was welkom bij hem. We zien in hem reeds de barmhartige Samaritaan, hij was open voor zijn zwangere vriendin, en wanneer het kind belaagd werd trok hij met vrouw en kind weg van huis. Doet dit niet denken aan Abraham? …

Posted in Homilie

Homilie Pater Paul 24 maart 2019 – 3de zondag van de 40dagentijd

Broeders en zusters, God openbaart zich aan Mozes. Mozes die helemaal niet op zoek is naar God; hij is gewoon zijn werk aan het doen: de kudde hoeden. Maar het vreemde verschijnsel van de doornstruik die in lichter laaie stond en toch niet verbrandde trok zijn aandacht. Als Mozes naderbij komt zegt God wie Hij is: ‘Ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob.’ …

Posted in Retraite

Langs de wegen van het klooster. Leerschool in de Karmelitaanse spiritualiteit. Deel I 27–28 maart 2019

Begeleider: P. Paul De Bois.
In een sfeer van rust en stilte laten we ons vormen door de belangrijke items uit het charisma van de Karmel. Wat kloosterlingen al eeuwenlang binnen het kader van een kloosterroeping beleven heeft nog niets aan actualiteit verloren. Nog steeds zijn stilte, lezing, eenzaamheid, rust en gebed waarden waarnaar vele mensen op zoek zijn. Samen willen we ons laten inspireren vanuit een karmelitaanse invalshoek. We doen dit via inleidingen, samen van gedachten wisselen en ook samen bidden en eucharistie vieren.

Posted in Retraite

Vriendschap met God is echt van deze tijd ! Hoe kan ze vruchtbaarder worden ? 1-5 april 2019

Begeleider : P. Piet Hoornaert
Je aarzelt. Er sluipt twijfel in je hart: “Ben ik wel goed bezig?” “Is mijn geloof nog wel van deze tijd?” En dan heradem je. Want je stelt gewoon dit vast: een vriendelijke en respectvolle God vraagt je om je hart te mogen bewonen. Dit is helemaal geen sprookje van Grimm of een verzinsel om je zoet te houden!

God liet zich duidelijk kennen en verlangt je te helpen om waardevol te leven als mens …

Posted in Post

Karmelitaanse gebedsavond 4 april 2019

Gebedsuur in de binnenhuiskapel met o.m. rozenkrans en eucharistische aanbidding, begeleid door een karmelitaans thema.
Elke 1ste donderdag van de maand van 19u00  tot 20u15.
U, Heer, willen wij aanbidden, want U bent alle liefde waardig, Lam op de troon, nederig zachtmoedig, stil, zwijgend aanwezig, maar in volheid van Liefde werkzaam vanuit Uw Goddelijke Hart, Uw Goddelijke Wil, verlangend dorstend naar het hart van Uw mensen, onophoudend, eeuwig, alles herstellend en reddend.

Posted in Retraite

Driedaags Paastriduum 18-20 april 2019

Begeleider : P. Paul De Bois
Het Paastriduum is een van de meest intense liturgische periodes van het jaar. Elke dag van het Paastriduum krijg je een duiding van het feest: liturgisch, muzikaal en de betekenis ervan voor je eigen geloofsleven. Je kan het Paastriduum met de bezinningen meemaken als gast in het Rustpunt.

• Sfeer van stilte.
• 3 daagse. Onthaal op donderdag 18 april tussen 15u-16u. Einde zaterdag 20 april na de Paaswake.
• Kostprijs volpension incluis honorarium inleider: € 202,00
• Je kan de inleidende bezinning op de liturgie tijdens het Paastriduum telkens apart bijwonen: € 20 per inleiding. De inleiding is telkens om 17u. Aansluitend de viering in de kerk. (Behalve op Paaszaterdag is de Paaswake om 21u).

Posted in Post

Holy Hour

Elke woensdagavond Holy Hour.  
Eucharistische aanbidding met biechtgelegenheid in de kerk van 20u00 tot 21u00.
Deze sfeervolle en diepgaande avonden gaan door op initiatief van studenten uit het Gentse.
De uitstelling van het Heilige Sacrament wordt begeleid met stilte, gebed en enkele liederen die muzikaal worden ondersteund.

Posted in Post

Karmelfamiliedag 23 maart 2019 in Gent

Georganiseerd in samenwerking met Jong Karmel.
De jongerenwerking van de Karmel toont je hun vreugdevolle samenzijn
met Bijbels toneel, werkvormen, gespreksmomenten en eucharistie.
Voor iedereen die verbonden is met de Vlaamse Karmel.
Jongeren, gezinnen & ouders extra welkom !

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 20 maart 2019

Als op een hoge berg mogen wij hier bij U zijn in de intimiteit van onze stilte, onze aanbidding. U straalt van verblindend licht. Naar U kijken zuivert onze ogen en versterkt ons geloof. Eens zullen wij U zien van aangezicht tot aangezicht.
Nous voici en ta présence pour la rencontre intime avec Toi, comme sur une haute montagne, immergé en prière où Tu Te transfigures irradiant d’une lumière éblouissante.
We are here as on the high mountain, the place of prayer where we are in your presence for an intimate encounter with You; You showed yourself transfigured, luminous, beautiful, so radiant and bright.

Posted in Gebed

Gebedsavond 7 maart 2019 : teksten van H Teresa van Jezus (Avila)

Onderricht van de heilige Teresa: Naar ik meen is innerlijk bidden niets anders dan omgaan met een vriend: je weet je door hem bemind, je bent vaak met hem alleen, je spreekt met elkaar van hart tot hart. Maar bemin je Hem nog niet of kan je Hem nog niet beminnen zoals Hij jou liefheeft, blijf dan toch graag bij Hem, hoe pijnlijk het ook is. Vooral als je ziet hoe waardevol zijn vriendschap voor je is en hoezeer Hij jou bemint. ik zag dit klaar en duidelijk bij mijzelf. Probeer in Christus’ tegenwoordigheid te blijven …