Posted in Post

Welkom

Welkom op de kloostersite van de Gentse Karmelieten. Gods zegen.

Latest Stories

Posted in Homilie

Homilie Pater Roeland 20 juli 2019 : de profeet Elia van de Berg Karmel

Elia is hier het prototype van vele mensen van onze tijd. Men ziet het niet meer zitten. Er zijn zoveel redenen om je zorgen te maken. Je zou af en toe wel onder de bremstruik weg willen kruipen om niets meer te zien of te horen van al die onheilspellende dingen die van alle kanten op ons afkomen.
En toch, als we durven kijken met een open blik, zien we hoopvolle tekens die genezend kunnen werken tegen dit bremstruik-pessimisme.
De woestijntijd van deze jaren kan een louteringsfase zijn, waarin wij worden voorbereid op een diepere en mooiere fase waarin God meer centraal komt te staan in het leven van de mens en onze geschiedenis.

Posted in Homilie

Homilie Pater Roeland 21 juli 2019 : 16de zondag door het jaar C

Broeders en zusters,

We moeten weer leren luisteren naar de binnenkant van het leven. We worden soms zozeer in beslag genomen door alledaagse zorgen dat we geen oog meer hebben voor de diepere waarden van het leven. En die waarden verwerven we niet door eigen inspanning: ze worden ons gegeven: liefde, vriendschap, vrede. Het zijn de zachte krachten van de H. Geest die ons gegeven worden in de ontmoeting met de Heer in gebed en beschouwing. ….
Elke eucharistie brengt ons naar dat enig noodzakelijke.

Posted in Post

Karmelitaanse gebedsavond 1 augustus 2019

Gebedsuur in de binnenhuiskapel met o.m. rozenkrans en eucharistische aanbidding, begeleid door een karmelitaans thema.
Elke 1ste donderdag van de maand van 19u00  tot 20u15.
U, Heer, willen wij aanbidden, want U bent alle liefde waardig, Lam op de troon, nederig zachtmoedig, stil, zwijgend aanwezig, maar in volheid van Liefde werkzaam vanuit Uw Goddelijke Hart, Uw Goddelijke Wil, verlangend dorstend naar het hart van Uw mensen, onophoudend, eeuwig, alles herstellend en reddend.

Posted in Post

De avonturen van Tobias 23-27 augustus 2019 : Zomerkamp voor jongeren – Jong Karmel

Jong Karmel is een initiatief vanuit de karmelitaanse spiritualiteit voor jongeren tussen 12 en 30 jaar om op regelmatige tijdstippen, een weekend, een tocht, een kamp, een Taizé-viering… mee te maken.
Zo willen we creatief en in verbondenheid ons eigen geloof ontdekken, beleven en delen met leeftijdsgenoten. Je bent welkom zoals je bent, met alles wat in je leeft aan vreugde en pijn, aan geloof en twijfel.

Posted in Post

Roepingenweekend meeleefdagen 27-29 september 2019

Voor jonge mannen van 17-39 jaar met interesse in het religieuze leven als kloosterling
10 t/m 12 mei 2019 en 27 t/m 29 september 2019
Voor meer informatie en inschrijving: Karmelietenklooster
Ezelstraat 28 8000 Brugge +32/50.443.880 info@sarephta.be
De Karmel is… God ontvangen, God doorgeven

Posted in Post

Holy Hour

Elke woensdagavond Holy Hour.  
Eucharistische aanbidding met biechtgelegenheid in de kerk van 20u00 tot 21u00.
Deze sfeervolle en diepgaande avonden gaan door op initiatief van studenten uit het Gentse.
De uitstelling van het Heilige Sacrament wordt begeleid met stilte, gebed en enkele liederen die muzikaal worden ondersteund.

Posted in Post

Carmelitana’s nieuwe webshop!

Carmelitana heeft een spiksplinternieuwe webshop!
Vanaf heden vind je er niet alleen boeken en dvd’s maar ook abdijproducten, wenskaarten, geschenken en religiosa. In een volgende stadium worden er ook cd’s aan toegevoegd. Mettertijd komt de volledige fysieke winkel online!
Ga zeker eens een kijkje nemen!
www.carmelitana.be

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 17 juli 2019

Niemand heeft meer van ons gehouden dan U. Niemand heeft meer voor ons gedaan en geleden dan U. U hebt Zichzelf tot onze naaste gemaakt. Niemand is zo dicht bij ons als U.
Personne nous a aimé comme Tu nous a aimé, personne a tant fait et tant souffert pour nous comme Toi, Tu T’es montré notre prochain. Personne ne se rapproche aussi près de nous.
Nobody has loved us so much like You. Nobody has done and suffered so much for us like You. You made Yourself a neighbour to us. Nobody is so close to us like You.

Posted in Gebed

Gebedsavond 4 juli 2019 : teksten van Zuster Elisabeth en Teresa de Los Andes

Dag en nacht is Hij met liefde over ons gebogen om zijn goddelijk leven mee te delen, in te storten. Hij wil van ons vergeestelijkte mensen maken, die Hem overal uitstralen. Welk een kracht gaat er uit van de apostel die altijd blijft aan de bron van Levend Water. Ze kan overvloeien naar allen rondom hem. Nooit is zijn ziel leeg, want hij communiceert aan het Oneindige! Ik bid veel voor je, opdat God je helemaal in bezit mag nemen.