Posted in Post

Welkom

Welkom op de kloostersite van de Gentse Karmelieten. Gods zegen.

Latest Stories

Posted in Homilie

Homilie Pater Paul 17 november 2019 : 33ste zondag door het jaar C

We zien het nog té vaak rondom ons : de plekken op deze aarde waar liefde, vrede en gerechtigheid geen plaats krijgen. Dat is verschrikkelijk, want dan stelt de mens haat boven liefde, wraak boven vergeving, egoïsme boven broederlijkheid, corruptie boven gerechtigheid, en winst en eigenbelang boven respect voor Gods heerlijke schepping die de aarde is

“NOOIT MEER” lees ik op de IJzertoren in Diksmuide. De dagelijkse realiteit druk me met de neus op een andere realiteit: oorlog, geweld tegen mensen, de stroom aan vluchtelingen … een mensenleven stelt zo vaak helemaal niets voor!

U en ik, wij noemen ons christenen. Noem je jezelf bij die naam, dan weet je heel goed waar de waarden in je leven liggen.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 20 november 2019

+
Heilige God, heilige Sterke, heilige Onsterfelijke God, ontferm U over ons en over de hele wereld.
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Éternel, prends pitié de nous et du monde entier.
Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world.
+

Posted in Post

Karmelitaanse gebedsavond 5 december 2019

Gebedsuur in de binnenhuiskapel met o.m. rozenkrans en eucharistische aanbidding, begeleid door een karmelitaans thema.
Elke 1ste donderdag van de maand van 19u00  tot 20u15.
U, Heer, willen wij aanbidden, want U bent alle liefde waardig, Lam op de troon, nederig zachtmoedig, stil, zwijgend aanwezig, maar in volheid van Liefde werkzaam vanuit Uw Goddelijke Hart, Uw Goddelijke Wil, verlangend dorstend naar het hart van Uw mensen, onophoudend, eeuwig, alles herstellend en reddend.

Posted in Post

Holy Hour

Elke woensdagavond Holy Hour.  
Eucharistische aanbidding met biechtgelegenheid in de kerk van 20u00 tot 21u00.
Deze sfeervolle en diepgaande avonden gaan door op initiatief van studenten uit het Gentse.
De uitstelling van het Heilige Sacrament wordt begeleid met stilte, gebed en enkele liederen die muzikaal worden ondersteund.

Posted in Post

Jong Karmel jaarprogramma 2020

Lieve ouders, jongeren en begeleiders van Jong Karmel en de Familiedagen,

Bij het begin van ons nieuwe werkjaar bezorgen we jullie graag het jaarprogramma van Jong Karmel. 
Noteer de data alvast in jullie gezinsagenda!

Posted in Gebed

Gebedsavond 7 november 2019 : teksten van Elisabeth van de Drie-Eenheid

In het licht van de eeuwigheid ziet men de dingen zoals ze in werkelijkheid zijn…O hoe leeg wordt dan alles wat niet voor God en met God gedaan werd. Ik smeek je, druk overal het zegel van de liefde op! Alleen de liefde blijft. Het leven is zo ernstig: elke minuut wordt ons geschonken om dieper wortel te schieten in God, zoals Paulus zegt, zodat de gelijkenis met ons goddelijk Voorbeeld steeds treffender mag worden en de vereniging met Hem steeds inniger.