Posted in Post

Welkom

Welkom op de website van de Gentse Karmelieten. Gods zegen.

Latest Stories

Posted in Homilie

Homilie Pater Lukas 2de zondag door het jaar C – 20 januari 2019

Tot Adam in de tuin van Eden zei God: “Het is niet goed voor de mens om alleen te zijn, Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past.” Mooi hoe God begaan is met het geluk van zijn mensen. Hij wil ons gelukkig zien. De mens is inderdaad niet gemaakt om alleen te zijn, geschapen naar Gods beeld is hij mannelijk en vrouwelijk, elkaar aanvullend. Wij hebben elkaar nodig om Gods liefde te ervaren. De bijbel durft het aan om de liefde tussen man en vrouw te laten verwijzen naar de liefde van God voor zijn volk, voor de hele mensheid. Hij wil de mens opvoeden tot zijn partner. Zo deed Hij met Abraham. Elke huwelijksviering mag verwijzen naar dat plan van God, naar Zijn diepe wens, Zijn verlangen, om met mensen verbondenheid te beleven, teder, intiem, trouw in het verlangen naar elkaar, trouw in de eerbied voor de eigenheid van de ander. (…)

Posted in Retraite

Gelukkig zijn in je pastorale inzet 25–27 januari 2019

Begeleider: P. Paul De Bois

25 jaar pastorale inzet als pastoor en deken brachten me in contact met vele ‘pastors’ en andere geëngageerde mensen. In die 25 jaar veranderde het kerkelijke landschap sterk. Dit heeft een impact op de pastor en de pastoraal geëngageerde. Meer en meer voelen mensen het gewicht van de pastorale arbeid. Soms komt het gevoel naar boven “dit is niet vol te houden”. Tijdens dit weekend wil ik graag enkele tips meegeven vanuit de karmel spiritualiteit die je kunnen helpen om een gelukkige pastor en pastoraal geëngageerde te blijven.

Posted in Post

Karmelitaanse gebedsavond 7 februari 2019

Gebedsuur in de binnenhuiskapel met o.m. rozenkrans en eucharistische aanbidding, begeleid door een karmelitaans thema.
Elke 1ste donderdag van de maand van 19u00  tot 20u15.
U, Heer, willen wij aanbidden, want U bent alle liefde waardig, Lam op de troon, nederig zachtmoedig, stil, zwijgend aanwezig, maar in volheid van Liefde werkzaam vanuit Uw Goddelijke Hart, Uw Goddelijke Wil, verlangend dorstend naar het hart van Uw mensen, onophoudend, eeuwig, alles herstellend en reddend.

Posted in Retraite

Langs de wegen van het klooster. Leerschool in de Karmelitaanse spiritualiteit. Deel I 27–28 februari 2019

Begeleider: P. Paul De Bois.
In een sfeer van rust en stilte laten we ons vormen door de belangrijke items uit het charisma van de Karmel. Wat kloosterlingen al eeuwenlang binnen het kader van een kloosterroeping beleven heeft nog niets aan actualiteit verloren. Nog steeds zijn stilte, lezing, eenzaamheid, rust en gebed waarden waarnaar vele mensen op zoek zijn. Samen willen we ons laten inspireren vanuit een karmelitaanse invalshoek. We doen dit via inleidingen, samen van gedachten wisselen en ook samen bidden en eucharistie vieren.

Posted in Post

Holy Hour

Elke woensdagavond Holy Hour.  
Eucharistische aanbidding met biechtgelegenheid in de kerk van 20u00 tot 21u00.
Deze sfeervolle en diepgaande avonden gaan door op initiatief van studenten uit het Gentse.
De uitstelling van het Heilige Sacrament wordt begeleid met stilte, gebed en enkele liederen die muzikaal worden ondersteund.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 16 januari 2019

Wij aanbidden U. U bent de Enige Zoon van de Vader, U bent het Lam van God, nederig en zachtmoedig. U bent een barmhartig en trouw hogepriester. U bewerkt volkomen verzoening voor ons allen. U bent in staat mee te voelen met onze zwakheden. Net als wij werd U in elk opzicht op de proef gesteld. Daarom mogen wij vrijmoedig tot U naderen en voor onszelf en voor anderen vragen om barmhartigheid en genade en tijdige hulp.

Posted in Gebed

Gebedsavond 3 januari 2019 : teksten van Thérèse van Lisieux

Teksten van de Karmelitaanse gebedsavond van 3 januari 2019  Voor de teksten bij de rozenkrans, zie Blijde geheimen Vertrouw aan de Heer uw levensweg toe, verlaat u op Hem, Hij zal ervoor zorgen. We willen waken voor de Heer uit dankbaarheid voor zijn waken voor ons. Hij waakte tijdens zijn doodstrijd de avond voor zijn lijden. Hij waakte…