Posted in Post

Welkom

Welkom op de kloostersite van de Gentse Karmelieten. Gods zegen.

Latest Stories

Posted in Post

Vieringen 14-20 september 2019

Zaterdag 14-09-2019 : KRUISVERHEFFING
VIERENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR C
Ex 32, 7-11.13-14 Mozes trachtte de Heer gunstig te stemmen
Ps 51 (50)
1 Tim 1, 12-17 Christus gekomen voor de zondaars
Lc 15, 1-32 Vreugde over één zondaar die zich bekeert

Posted in Retraite

Bidden met Teresia van Avila 16-20 september 2019

Begeleider : P. Carlos Noyen (Karmel Brugge)
Na 5 eeuwen blijft Teresia van Avila nog altijd een gezaghebbende figuur als het gaat over persoonlijk gebed. Vooral op het terrein van het mystiek gebed is ze een betrouwbare gids. Haar inzichten blijven actueel, haar taal nog toegankelijk.

Volledige stilte.
5 daagse van maandagvoormiddag tot vrijdagnamiddag

Posted in Retraite

“Langs de wegen van het klooster.” Leerschool in karmelitaanse spiritualiteit: Thérèse van het Kind Jezus (Lisieux)  4-5 oktober 2019 

Begeleider: P. Lukas Martens. Thérèse van Lisieux leert ons hoe wij ons vol vertrouwen in de armen van de Vader mogen werpen en de kleine dingen van elke dag bezielen met een grote liefde. Zij helpt allen die verlangen naar sereniteit, naar meer innerlijke vrede. Zij leert ons omgaan met vermoeidheid en angst. Met haar eenvoudige woorden, haar levenswijsheid en haar ervaring van Jezus’ liefde, leidt zij ons op een weg van overgave en vrede.

Posted in Retraite

Als je bidt, bid dan. 7-15 Oktober 2019

Begeleider : P. Reimond Hoornaert (Karmel Brugge)
“Als je bidt, bid dan.” De karmelietes Teresia van Avila, een vrouwelijk genie, zegt je dat. God is immers haar Vriend. Vanuit haar aansporing onderken en waardeer je haar als geschenk van de Heilige Geest voor jou. Je laat je meer en meer doen door God. In en door je gebed kom je bij Hem. Je vraagt Hem de kracht om vanuit je contact met Hem het goede te doen aan zovelen. Bij heel dit gebeuren, zegt Teresia, plaats je jezelf het best onder de bescherming van Maria. Zij bezorgt jou vele gunsten.

Posted in Retraite

“Langs de wegen van het klooster.” Leerschool in karmelitaanse spiritualiteit: Teresia van Jezus (Avila) 15-16 oktober 2019

Begeleider: P. Paul De Bois. Voorbeelden zijn belangrijk om ons op weg te zetten. Gedurende elk van deze tweedaagse vormingssessies laten we ons inspireren door grote figuren van de Karmel. Telkens staan ze garant voor een boeiende levenswandel. Ze geven ons bovendien inzicht in hun manier om met God verbonden te leven. Niet met grote en moeilijke uiteenzettingen, maar heel concreet via hun eigen levenservaring. Elk van deze heiligen zal je meenemen om je eigen verhaal met God verder te schrijven.

Posted in Post

Holy Hour

Elke woensdagavond Holy Hour.  
Eucharistische aanbidding met biechtgelegenheid in de kerk van 20u00 tot 21u00.
Deze sfeervolle en diepgaande avonden gaan door op initiatief van studenten uit het Gentse.
De uitstelling van het Heilige Sacrament wordt begeleid met stilte, gebed en enkele liederen die muzikaal worden ondersteund.

Posted in Gebed

Gebedsavond 12 september 2019 : teksten van Anna van de Engelen en Thérèse van Lisieux

Het is Uw Hart dat mij onschuldig verklaart en mij in die onschuld bewaart. U zal mijn vertrouwen nooit beschamen. Wanneer het stormt in mijn hart, dan richt ik mijn ogen, Jezus, op U. En in uw ogen vol mededogen lees ik: ‘mijn kind, de hemel heb Ik geschapen alleen voor U’. Dit besef ik goed, Heer, dat mijn zuchten en mijn wenen uw Hart raken. Hoewel serafijnen in de hemel U omringen, bedelt U om mijn liefde. U wil mijn hart, Jezus, ik geef het U.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 11 september 2019

U hebt dorst naar ons, naar elk mensenhart. U bent onophoudend op zoek naar ons. Leer ons geloven in Uw verlangen naar ons.
Tu as soif de nous, de chaque coeur humain. Tu nous cherches continuellement. Aide nous à croire que Tu aspires à nous.
You are always thirsting for us, for every human heart. You are always in search for us. Help us to believe in Your desire for us.

Posted in Homilie

Homilie Pater Lukas 8 september 2019 : 23ste zondag door het jaar C

Alle levensbeschouwingen zoeken naar wijsheid. Allen geven richtlijnen voor wat ons al of niet gelukkig maakt. Ook de bijbel heeft zijn richtlijnen, maar doet het wel op een eigen wijze en wel op twee punten. Eigen aan de bijbel is vooreerst het inzicht dat God alleen het geheim kent van het geluk van de mens. Hij alleen weet wat een mens ten diepste gelukkig maakt. En dat noopt ons tot bescheidenheid, nederigheid. ‘Nederigheid is waarheid’, zegt Teresa de Jesus. Ons op de juiste plaats situeren tegenover God. Jesaja mocht het zo laten horen: ‘Mijn wegen zijn niet uw wegen. Zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan Mijn gedachten uw gedachten te boven’.